Grilovací sezóna s sebou nese i rizika obcházení pravidel pro užívání plynových lahví 10. 7. 2023

Grilovací sezóna s sebou nese i rizika obcházení pravidel pro užívání plynových lahví

Jak víme, začíná léto a s ním přichází i sezóna grilování a zábav s mnoha druhy sycených nápojů.  Pro jejich čepování se používá CO2 v ocelových lahvích. Ne všechny lahve, které jsou k sycení napříč trhem využívány, jsou ale vyrobeny přesně pro tento účel. Jak jsme zjistili, mnozí nahrazují správné lahve určené pro sycení nápojů, resp. pro potravinářství, typy lahví, které byly ale vyrobeny pro zcela jiné účely, například pro hasicí prostředky. Zaměňovat lahve rozhodně není dobrým řešením, jelikož lahve pro potravinářské využití mají daleko striktnější kontroly a nároky na zdravotní nezávadnost.

Jak je možné, že se takové nepřípustné záměny dějí? Většinou se přerazí značení lahve, což se ovšem nesmí. Nicméně děje se to a z nevyhovující nádoby se rázem stane „potravinářská lahev“. Do ní se pak naplní jiný plyn, než pro který byla určena. Pokud jsou pivo či jiné nápoje plněny z takto neoprávněně přeznačených nevyhovujících lahví, snižuje se nejen kvalita nápoje, ale v horším případě může dojít i k nepříznivých vlivům na lidské zdraví. Je proto nesmírně důležité dbát na kvalitu a určení lahví používaných ve vašich gastro zařízeních nebo na nejrůznějších akcích, aby nedocházelo k problémům, které se mohou promítnout až do zdravotních potíží konzumentů.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít