Historie

1828 - Založení železáren ve Vítkovicích Rudolfem Janem Habsburským

1906 - Zahájení výroby bezešvých ocelových lahví z trubek

1954 - Zahájení výroby kovaných mlecích koulí

1988 - Zahájena stavba protlačovny na výrobu polotovarů pro 200 bar lahví

1994 - Zahájena výroba lehkých ocelových lahví ze studených válcovaných trubek D 140 mm

1996 - Zahájení výroby ocelových lahví na 300/450 bar

1997 - Zahájení výroby akumulátorů

1998 - Zahájení výroby kalených mlecích koulí o průměru 20 – 120 mm

2008 - Zahájení výroby největších vysokotlakých ocelových lahví na světě metodou zpětného protlačování

           (v.o. 260 L)

2009 - První projekt CNG OEM pro OPEL

2014 - Vyrobena první bezešvá ocelová láhev s lisovaným vnitřním hrdlem

2015 - Vyrobena první nerezová bezešvá láhev 200 bar metodou zpětného protlačování

2016 - Zahájena výroba vodíkových nádrží 500 a 1000 bar

            Zahájen vývoj zkušebnictví akustickou emisí jako nedestruktivní metody revize ocelových lahví do 330 bar

            První dodávka speciálních nádrží pro námořní vojenské účely

            Vznik CYLINDERS HOLDING a.s. vyčleněním z VÍTKOVICE HOLDING a.s.

2017 - Vyrobena první nádrž pro technické plyny a CNG o pracovním tlaku 1380 bar

            Výroba 14. milionté láhve ve VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

           1.6. Slavnostní zahájení používání nové značky a strategie skupiny CYLINDERS HOLDING

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít