Konference na téma „Inovace a vzdělávání“ ve Vítkovicích 24. 9. 2019

Konference na téma „Inovace a vzdělávání“ ve Vítkovicích

NSK uspořádal ve dnech 16. a 17. září 2019 dvoudenní konferenci za účasti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu, doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D, MBA na téma "Inovace a vzdělávání". Jedním ze závěrů konference byla shoda účastníků na důležitosti matematiky a logických předmětů pro výuku středních škol. Jak ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D, MBA, tak i hejtman MSK, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. erudovaně vystoupili se znalostí věci o problematice vzdělávání. 

Firmy trápí nesoulad mezi nutnými inovacemi a kvalitou vzdělávání. „Díky technologickým a výzkumným kapacitám Moravskoslezského kraje je ideální doba budovat vysoce ekologický a do budoucna perspektivní vodíkový průmysl. Navíc můžeme náš region postavit na principu cirkulární ekonomiky a spotřebovávat regionální odpady jako zdroj vodíku. Bez odborně zdatných lidí, kteří by kreativně přemýšleli o budoucnosti, to ale nepůjde,“ konstatoval generální ředitel Cylinders Holding a prezident Národního strojírenského klastru, Jan Světlík.

Na fotografii: Na konferenci pod názvem „Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání - budoucnost českého průmyslu“ vystoupili na prvním panelu (zleva) prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR a Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít