Preventivní opatření proti nákaze nemocí COVID-19 25. 3. 2020

Preventivní opatření proti nákaze nemocí COVID-19

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS zavádí v souvislosti s výskytem koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 preventivní opatření, která vychází z doporučení Krajské hygienické stanice a nařízení vlády ČR.

Generální ředitel zavedl mnohá opatření s cílem snížit riziko případného přenosu nemoci COVID-19 v rámci společnosti: eliminace porad, zrušení služebních cest, minimalizace návštěv apod. Je zakázán pohyb ve všech prostorách společnosti bez ochrany horních cest dýchacích, přičemž veškerá opatření jsou platná pro kmenové i externí zaměstnance.

Společné prostory zaměstnanců (šatny, jídelna, sociální zařízení) stejně jako THP pracovníků jsou každý den desinfikovány, kanceláře, jednací místnosti atp., jsou uklízeny za použití čisticích prostředků účinných v likvidaci virových onemocnění. Ve všech kolektivních prostorách a sociálních zařízeních jsou k dispozici bezoplachové dezinfekční roztoky.

V místech se zvýšený pohybem zaměstnanců průběžně dochází k aktualizaci nejnovějších nařízení, opatření a doporučení a to jak elektronickou, tak tištěnou formou.

Současně se snažíme minimalizovat kontakt našich pracovníků se zaměstnanci transportních společností, jejichž vstup do společnosti je nutný z hlediska zachování výrobních a expedičních toků. Naší snahou je v co největší míře eliminovat ohrožení našich lidí onemocněním COVID-19 a vyvarovat se případného omezení výroby v lahvárenské společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Výrobky z VÍTKOVICE CYLINDERS jsou velmi často využívány ke skladování kyslíku, jenž v současné době na plicních odděleních nemocnic dokáže zachraňovat životy.

Děkujeme vám, našim zaměstnancům, za zodpovědný přístup k veškerým opatřením a buďte si, prosím, vědomi toho, že Vaše práce s vysokou pravděpodobností přispívá k záchraně lidských životů, jenž jsou závislé na našich kyslíkových lahvích.  

Váš krizový tým společnosti:

Dr. Ing. Jiří Brož MBA – generální ředitel

Ing. Petr Borunský – výrobní ředitel

Ing. Kamil Ožana Ph.D. – vedoucí personálního útvaru


Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít